Евангелието
Нов български превод на Библията

Откровение на Йоан 16:4

април 22nd 2012 in Откровение

GNT (NA27): καὶ ὁ τρίτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων καὶ ἐγένετο αἷμα
НОВ 2007: И третият изля чашата си в реките и изворите на вода; и стана кръв.

Цариградски 1871: И третият ангел изле чашата си в реките и в изворите водни; и станаха кръв.
Протестантски 1940: Третият ангел изля чашата си в реките и във водните извори; и водата им стана кръв.
Православен 1992: Третият Ангел изля чашата си в реките и в изворите водни, и те станаха на кръв.
WBTC 2000: Третият ангел изля купата си върху реките и водните извори и те се превърнаха в кръв.
ББД 2000: Третият ангел изля чашата си в реките и във водните извори; и водата им стана кръв.
Верен 2002: И третият ангел изля чашата си в реките и във водните извори; и водата им стана кръв.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): καὶ ὁ δεύτερος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ καὶ πᾶσα ψυχὴ ζωῆς ἀπέθανεν τὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ
НОВ 2007: И вторият изля чашата си в морето; и то стана кръв като на мъртвец, и всяка душа на живот умря в морето.

Цариградски 1871: И вторият ангел изле чашата […]

Previous Entry

GNT (NA27): καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος δίκαιος εἶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν ὁ ὅσιος ὅτι ταῦτα ἔκρινας
НОВ 2007: И чух ангела на водите, казващ: Праведен Си биващият и билият Ти, Светият, защото така отсъди;

Цариградски 1871: И чух ангела на водите че казваше: Праведен си, Господи, който си, и който си бил, […]

Next Entry

Архив