Евангелието
Нов български превод на Библията

Откровение на Йоан 16:9

април 27th 2012 in Откровение

GNT (NA27): καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα καὶ ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ τοῦ ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν
НОВ 2007: И изгориха се човеците със жега голяма и похулиха името на Бога, имащият властта над язвите тези, и не се покаяха да отдадат Му слава.

Цариградски 1871: И опекоха се человеците от голема жега, и похулиха името на Бога който има власт над тези язви; и не се покаяха да въздадат слава нему.
Протестантски 1940: А като се опекоха човеците от голяма жега, похулиха името на Бога, Който има власт над тия язви, и не се покаяха да Му отдадат слава.
Православен 1992: И силна жега опали човеците, а те похулиха името на Бога, Който имаше власт над тия порази, и се не покаяха да Му въздадат слава.
WBTC 2000: и то ги изгори със силна жега. Хората похулиха името на Бога, който имаше власт над тези напасти, но отказаха да се покаят и не му отдадоха слава.
ББД 2000: Опърлени от голяма жега, човеците похулиха името на Бога, Който има власт над тези поражения, и не се покаяха да Му отдадат слава.
Верен 2002: И хората се опекоха от голямата горещина и похулиха Името на Бога, който има власт над тези язви, и не се покаяха да Му отдадат слава.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί
НОВ 2007: И четвъртият изля чашата си на слънцето и даде му се да гори човеците с огън.

Цариградски 1871: И четвъртият ангел изле чашата си на слънцето; и даде му се да жеже человеците с огън. […]

Previous Entry

GNT (NA27): καὶ ὁ πέμπτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη καὶ ἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου
НОВ 2007: И петият изля чашата си върху трона на звяра; и стана царството тъмно и хапеха езиците си от болките,

Цариградски 1871: И петият ангел изле чашата […]

Next Entry

Архив