Евангелието
Нов български превод на Библията

Марк 15:41

юни 27th 2014 in Марк

GNT (NA27): αἳ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα
НОВ 2007: които, когато беше в Галилеята, следваха Го и служеха Му; и други много от възлезлите с Него в Ерусалим.
Цариградски 1871: които, и когато беше Исус в Галилея, следваха го и слугуваха му; и други много които беха възлезли с него в Ерусалим.
Протестантски 1940: които, когато беше в Галилея, вървяха подир Исуса и Му служеха; имаше и много други жени, които бяха възлезли с Него в Ерусалим.
Православен 1992: които и тогава, когато беше Той в Галилея, вървяха подире Му и Му служеха, и много други, дошли заедно с Него в Иерусалим.
WBTC 2000: Те следваха Исус и му помагаха, когато той бе в Галилея. Там имаше и много други жени, дошли заедно с него в Ерусалим.
ББД 2000: които, когато беше в Галилея, вървяха след Исус и Му служеха; имаше и много други жени, които бяха дошли с Него в Йерусалим.
Верен 2002: които, когато Иисус беше в Галилея, Го следваха и Му служеха. Имаше и много други жени, които бяха дошли с Него в Ерусалим.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι ἐν αἷς καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆτος μήτηρ καὶ Σαλώμη
НОВ 2007: А бяха и жени от далеч гледащи, между които и Мария Магдалината и Мария, на Якова малкия и Йосия майка, и Саломия;
Цариградски 1871: Имаше още и жени които […]

Previous Entry

GNT (NA27): καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης ἐπεὶ ἦν παρασκευή ὅ ἐστιν προσάββατον
НОВ 2007: И вече вечер станало, защото бе приготовление, което е предсъбота,
Цариградски 1871: И когато вече стана вечер, (защото беше петък, сиреч, срещу събота,)
Протестантски 1940: И когато вече се свечери, то, понеже беше приготвителен ден сиреч, срещу събота,
Православен 1992: И когато вече […]

Next Entry

Архив