Евангелието
Нов български превод на Библията

Марк 15:46

юли 2nd 2014 in Марк

GNT (NA27): καὶ ἀγοράσας σινδόνα καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν τῇ σινδόνι καὶ ἔθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας καὶ προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου
НОВ 2007: И купил плащеница, снел Го, обви с плащеницата и положи Го в гроб, който бе изсечен от скала, и търколи камък на вратата на гробна.
Цариградски 1871: И той купи плащаница и сне го та го обви с плащаницата; и положи го в гроб, който бе изсечен от камик, и привали камик над вратата на гробът.
Протестантски 1940: И той купи плащаница, и като го сне, обви го в плащаницата, и положи го в гроб, който бе изсечен в скала, и привали камък върху гробната врата.
Православен 1992: А Иосиф, като купи плащаница, сне Го, па Го обви в плащаницата и положи в гроб, изсечен в скала; и привали камък върху вратата гробни.
WBTC 2000: Тогава Йосиф купи ленено платно, свали Исус от кръста, уви го в платното и го положи в гробница, изсечена в скалите. После изтърколи един камък и затвори входа й.
ББД 2000: И той купи плащеница и като Го сне, обви Го в плащеницата и Го положи в гроб, който беше изсечен в скала, и сложи камък върху гробната врата.
Верен 2002: А той купи плащаница и като Го сне, Го обви в плащаницата и Го положи в гроб, който беше изсечен в скала, и търколи камък върху вратата на гроба.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ πτῶμα τῷ Ἰωσήφ
НОВ 2007: И разбрал от стотника, отстъпи тялото на Йосифа.
Цариградски 1871: И като се научи от стотника, подари телото Иосифу.
Протестантски 1940: И като се научи от стотника, отстъпи тялото на Иосифа.
Православен 1992: И като узна от стотника, даде тялото Иосифу.
WBTC 2000: След като […]

Previous Entry

GNT (NA27): ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰωσῆτος ἐθεώρουν ποῦ τέθειται
НОВ 2007: А Марията Магдалината и Марията Йосиевата майка го гледаха къде се полагаше.
Цариградски 1871: А Мария Магдалина и Мария майката Иосиева гледаха де го полагаха.
Протестантски 1940: А Мария Магдалина и Мария Иосиевата майка гледаха где го полагаха.
Православен 1992: А Мария Магдалина […]

Next Entry

Архив