Евангелието
Нов български превод на Библията

Марк 16:1

юли 4th 2014 in Марк

GNT (NA27): καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν
НОВ 2007: И минала съботата, Мария Магдалината, Мария Якововата и Саломия купиха аромати дошли да помажат го.
Цариградски 1871: И като се мина съботата, Мария Магдалина и Мария майката Яковова и Саломия купиха аромати за да дойдат и да го помажат.
Протестантски 1940: А когато се мина съботата, Мария Магдалина, Мария Якововата майка, и Саломия купиха аромати за да дойдат и го помажат.
Православен 1992: След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Иаковова и Саломия купиха аромати, за да дойдат и Го помажат.
WBTC 2000: Когато съботният ден свърши, Мария Магдалина, Мария – майката на Яков – и Саломия купиха благоухания, за да отидат и помажат тялото на Исус.
ББД 2000: А когато се мина съботата, Мария Магдалена, Мария, майката на Яков, и Саломия купиха благоуханни масла, за да отидат и Го помажат.
Верен 2002: А когато се мина съботата, Мария Магдалена, Мария, майката на Яков, и Саломия купиха благоуханни масла, за да отидат и да Го помажат.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰωσῆτος ἐθεώρουν ποῦ τέθειται
НОВ 2007: А Марията Магдалината и Марията Йосиевата майка го гледаха къде се полагаше.
Цариградски 1871: А Мария Магдалина и Мария майката Иосиева гледаха де го полагаха.
Протестантски 1940: А Мария Магдалина и Мария Иосиевата майка гледаха где го полагаха.
Православен 1992: А Мария Магдалина […]

Previous Entry

GNT (NA27): καὶ λίαν πρωῒ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου
НОВ 2007: И рано сутрин първата на седмицата идват на гроба, изгряло слънцето.
Цариградски 1871: И много рано в първия ден на седмицата идват на гроба, когато изгрея слънцето.
Протестантски 1940: И в първия ден на седмицата дохождат на гроба […]

Next Entry

Архив