Евангелието
Нов български превод на Библията

Марк 16:2

юли 5th 2014 in Марк

GNT (NA27): καὶ λίαν πρωῒ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου
НОВ 2007: И рано сутрин първата на седмицата идват на гроба, изгряло слънцето.
Цариградски 1871: И много рано в първия ден на седмицата идват на гроба, когато изгрея слънцето.
Протестантски 1940: И в първия ден на седмицата дохождат на гроба много рано, когато изгря слънцето.
Православен 1992: И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, след изгрев-слънце,
WBTC 2000: Рано сутринта на първия ден от седмицата, още при изгрев слънце, те се отправиха към гробницата
ББД 2000: И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, когато изгря слънцето.
Верен 2002: И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, когато изгря слънцето.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν
НОВ 2007: И минала съботата, Мария Магдалината, Мария Якововата и Саломия купиха аромати дошли да помажат го.
Цариградски 1871: И като се мина съботата, Мария Магдалина и Мария майката Яковова и Саломия купиха аромати […]

Previous Entry

GNT (NA27): καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου
НОВ 2007: И казваха на себе си: Кой ще отвали ни камъка от вратата на гроба?
Цариградски 1871: И казваха си помежду си: Кой ще ни отвали камика от вратата на гроба?
Протестантски 1940: И думаха помежду си: Кой ще ни […]

Next Entry

Архив