Евангелието
Нов български превод на Библията

Марк 16:3

юли 6th 2014 in Марк

GNT (NA27): καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου
НОВ 2007: И казваха на себе си: Кой ще отвали ни камъка от вратата на гроба?
Цариградски 1871: И казваха си помежду си: Кой ще ни отвали камика от вратата на гроба?
Протестантски 1940: И думаха помежду си: Кой ще ни отвали камъка от гробната врата? – защото беше твърде голям, {последните четири думи са преместени от края на 4-ия стих.}
Православен 1992: и говореха помежду си: кой ли ще ни отвали камъка от вратата гробни?
WBTC 2000: и говореха помежду си: „Кой ще ни отмести камъка от входа на гробницата?“
ББД 2000: И говореха помежду си: Кой ще ни отмести камъка от гробната врата?- Защото беше твърде голям.
Верен 2002: И говореха помежду си: Кой ще ни отърколи камъка от вратата на гроба?
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): καὶ λίαν πρωῒ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου
НОВ 2007: И рано сутрин първата на седмицата идват на гроба, изгряло слънцето.
Цариградски 1871: И много рано в първия ден на седмицата идват на гроба, когато изгрея слънцето.
Протестантски 1940: И в първия ден на седмицата дохождат на гроба […]

Previous Entry

GNT (NA27): καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος ἦν γὰρ μέγας σφόδρα
НОВ 2007: И погледнали виждат, че отвален камъка, беше защото голям много.
Цариградски 1871: И като погледнаха, видеха че камикът бе отвален; защото беше твърде голем.
Протестантски 1940: А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът бе отвален.
Православен 1992: И като погледнаха, виждат, че […]

Next Entry

Архив