Евангелието
Нов български превод на Библията

Марк 16:4

юли 7th 2014 in Марк

GNT (NA27): καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος ἦν γὰρ μέγας σφόδρα
НОВ 2007: И погледнали виждат, че отвален камъка, беше защото голям много.
Цариградски 1871: И като погледнаха, видеха че камикът бе отвален; защото беше твърде голем.
Протестантски 1940: А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът бе отвален.
Православен 1992: И като погледнаха, виждат, че камъкът е отвален: а той беше много голям.
WBTC 2000: Жените погледнаха и видяха, че камъкът е отместен, въпреки че беше много голям.
ББД 2000: А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът беше отвален.
Верен 2002: Но когато вдигнаха очи, видяха, че камъкът беше преместен, а той беше много голям.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου
НОВ 2007: И казваха на себе си: Кой ще отвали ни камъка от вратата на гроба?
Цариградски 1871: И казваха си помежду си: Кой ще ни отвали камика от вратата на гроба?
Протестантски 1940: И думаха помежду си: Кой ще ни […]

Previous Entry

GNT (NA27): καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς περιβεβλημένον στολὴν λευκήν καὶ ἐξεθαμβήθησαν
НОВ 2007: И влезли в гроба, видяха младеж седящ в отдясно, облечен в роба бяла и се удивиха.
Цариградски 1871: И като влезоха в гробът, видеха едного юноша че седеше от десно, облечен с бела одежда; и ужасиха се. […]

Next Entry

Архив