Евангелието
Нов български превод на Библията

Марк 16:11

юли 14th 2014 in Марк

GNT (NA27): κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ αὐτῆς ἠπίστησαν
НОВ 2007: Тези чули, че живее и [че] видяла не повярваха.
Цариградски 1871: И те като чуха че е жив и че го е видела, не хванаха вера.
Протестантски 1940: Но те, като чуха, че бил жив, и че тя Го видяла, не повярваха.
Православен 1992: но те, като чуха, че Той е жив, и че тя Го видяла, не повярваха.
WBTC 2000: Като чуха от нея, че е жив и че го е видяла, те не повярваха.
ББД 2000: Но те, като чуха, че бил жив и че тя Го видяла, не повярваха.
Верен 2002: Но те, като чуха, че бил жив и че тя Го била видяла, не повярваха.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς μετ αὐτοῦ γενομένοις πενθοῦσι καὶ κλαίουσιν
НОВ 2007: Тази отишла, извести на тези с Него, станали жалеещи и плачещи.
Цариградски 1871: Тя отиде та извести на тия които беха с него, когато жалееха и плачеха.
Протестантски 1940: Тя отиде и извести на тия, които бяха Го придружавали, и които Го жалееха […]

Previous Entry

GNT (NA27): μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ πορευομένοις εἰς ἀγρόν
НОВ 2007: А след тези, на двама от тях ходещи се откри в друга форма, вървящи в поле.
Цариградски 1871: След това яви се в друг образ на двамина от тех, когато вървеха и отиваха на село.
Протестантски 1940: Подир това […]

Next Entry

Архив