Евангелието
Нов български превод на Библията

Марк 16:12

юли 15th 2014 in Марк

GNT (NA27): μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ πορευομένοις εἰς ἀγρόν
НОВ 2007: А след тези, на двама от тях ходещи се откри в друга форма, вървящи в поле.
Цариградски 1871: След това яви се в друг образ на двамина от тех, когато вървеха и отиваха на село.
Протестантски 1940: Подир това се яви в друг образ на двама от тях, когато вървяха, отивайки в село.
Православен 1992: След това се яви в друг образ на двама от тях по пътя, когато отиваха в село.
WBTC 2000: След това Исус се яви в друг образ на двама от учениците си по пътя им към селата.
ББД 2000: След това Исус се яви в друг образ на двама от тях, когато вървяха, като отиваха към село.
Верен 2002: След това се яви в друг образ на двама от тях, когато вървяха и отиваха на село.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ αὐτῆς ἠπίστησαν
НОВ 2007: Тези чули, че живее и [че] видяла не повярваха.
Цариградски 1871: И те като чуха че е жив и че го е видела, не хванаха вера.
Протестантски 1940: Но те, като чуха, че бил жив, и че тя Го видяла, не повярваха.
Православен 1992: но те, […]

Previous Entry

GNT (NA27): κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν
НОВ 2007: Тези отишли разказаха на останалите; нито тях повярваха.
Цариградски 1871: И те отидоха та известиха на другите; но нито тем хванаха вера.
Протестантски 1940: И те отидоха и известиха на другите; но нито на тях повярваха.
Православен 1992: И като се върнаха, обадиха на останалите; но и […]

Next Entry

Архив