Евангелието
Нов български превод на Библията

Марк 16:13

юли 16th 2014 in Марк

GNT (NA27): κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν
НОВ 2007: Тези отишли разказаха на останалите; нито тях повярваха.
Цариградски 1871: И те отидоха та известиха на другите; но нито тем хванаха вера.
Протестантски 1940: И те отидоха и известиха на другите; но нито на тях повярваха.
Православен 1992: И като се върнаха, обадиха на останалите; но и тям не повярваха.
WBTC 2000: Те се върнаха и разказаха на останалите, но и на тях не повярваха.
ББД 2000: И те отидоха и известиха на другите; но на тях също не повярваха.
Верен 2002: И те отидоха и известиха на другите; но на тях също не повярваха.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ πορευομένοις εἰς ἀγρόν
НОВ 2007: А след тези, на двама от тях ходещи се откри в друга форма, вървящи в поле.
Цариградски 1871: След това яви се в друг образ на двамина от тех, когато вървеха и отиваха на село.
Протестантски 1940: Подир това […]

Previous Entry

GNT (NA27): ὕστερον δὲ ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν
НОВ 2007: А после седнали сами, на единайсетте им се откри и смъмри неверието им и коравосърдечието, защото видели Го възкресен не повярваха.
Цариградски 1871: После се яви на единадесетте когато беха на трапезата, […]

Next Entry

Архив