Евангелието
Нов български превод на Библията

Марк 16:15

юли 18th 2014 in Марк

GNT (NA27): καὶ εἶπεν αὐτοῖς πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει
НОВ 2007: И каза им: Отишли в света цял, проповядвайте евангелието на творението всяко.
Цариградски 1871: И рече им: Идете по всичкия свет и проповедайте евангелието на всяка твар.
Протестантски 1940: И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.
Православен 1992: И рече им: идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари.
WBTC 2000: После им каза: „Идете по целия свят и проповядвайте Благата вест на всеки човек.
ББД 2000: И Исус им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание.
Верен 2002: И им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на цялото творение.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): ὕστερον δὲ ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν
НОВ 2007: А после седнали сами, на единайсетте им се откри и смъмри неверието им и коравосърдечието, защото видели Го възкресен не повярваха.
Цариградски 1871: После се яви на единадесетте когато беха на трапезата, […]

Previous Entry

GNT (NA27): ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται
НОВ 2007: Повярвалите и кръстили се ще се спасят, а неповярвалите ще са осъден.
Цариградски 1871: Който поверва, и се кръсти, спасен ще бъде; а който не поверва ще бъде осъден.
Протестантски 1940: Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще […]

Next Entry

Архив