Евангелието
Нов български превод на Библията

Марк 16:16

юли 19th 2014 in Марк

GNT (NA27): ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται
НОВ 2007: Повярвалите и кръстили се ще се спасят, а неповярвалите ще са осъден.
Цариградски 1871: Който поверва, и се кръсти, спасен ще бъде; а който не поверва ще бъде осъден.
Протестантски 1940: Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.
Православен 1992: Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден.
WBTC 2000: Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден.
ББД 2000: Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден.
Верен 2002: Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): καὶ εἶπεν αὐτοῖς πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει
НОВ 2007: И каза им: Отишли в света цял, проповядвайте евангелието на творението всяко.
Цариградски 1871: И рече им: Идете по всичкия свет и проповедайте евангелието на всяка твар.
Протестантски 1940: И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието […]

Previous Entry

GNT (NA27): σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς
НОВ 2007: А повярвалите тези знамения ще следват: в името Ми демони ще изгонват, езици ще говорят нови,
Цариградски 1871: И на тези които поверват ще им споследват тия знамения; с моето име бесове ще изпъждат; нови езици ще […]

Next Entry

Архив