Евангелието
Нов български превод на Библията

Марк 16:17

юли 20th 2014 in Марк

GNT (NA27): σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς
НОВ 2007: А повярвалите тези знамения ще следват: в името Ми демони ще изгонват, езици ще говорят нови,
Цариградски 1871: И на тези които поверват ще им споследват тия знамения; с моето име бесове ще изпъждат; нови езици ще говорят;
Протестантски 1940: И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;
Православен 1992: А повярвалите ще ги придружават тия личби: с името Ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици;
WBTC 2000: И тези знамения ще придружават повярвалите: в мое име ще прогонват демони, ще говорят нови езици,
ББД 2000: И тези знамения ще придружават повярвалите: в Мое име зли духове ще изгонват; нови езици ще говорят;
Верен 2002: И тези знамения ще придружават повярвалите: в Мое Име демони ще изгонват, нови езици ще говорят,
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται
НОВ 2007: Повярвалите и кръстили се ще се спасят, а неповярвалите ще са осъден.
Цариградски 1871: Който поверва, и се кръсти, спасен ще бъде; а който не поверва ще бъде осъден.
Протестантски 1940: Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще […]

Previous Entry

GNT (NA27): καὶ ἐν ταῖς χερσὶν ὄφεις ἀροῦσιν κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλῶς ἕξουσιν
НОВ 2007: [И в ръцете си] змии ще хващат; също смъртоносно нещо ако изпият, никак не ще ги нарани; на болнави ще ръце полагат и добре ще имат.
Цариградски 1871: змии ще хващат; […]

Next Entry

Архив