Евангелието
Нов български превод на Библията

Марк 16:19

юли 22nd 2014 in Марк

GNT (NA27): ὁ μὲν οὖν κύριος Ἰησοῦς μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ
НОВ 2007: Така след като Господ Исус говори им, Се възнесе в небето и седна от дясно на Бога.
Цариградски 1871: И тъй Господ, след като им говори, възнесе се на небето и седна от десно на Бога.
Протестантски 1940: И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога.
Православен 1992: А след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна отдясно на Бога.
WBTC 2000: И след като разговаря с учениците си, Господ Исус се възнесе в небето и седна отдясно на Бога.
ББД 2000: И така, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето и седна отдясно на Бога.
Верен 2002: И така, след като им говори, Господ Иисус се възнесе на небето и седна отдясно на Бога.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): καὶ ἐν ταῖς χερσὶν ὄφεις ἀροῦσιν κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλῶς ἕξουσιν
НОВ 2007: [И в ръцете си] змии ще хващат; също смъртоносно нещо ако изпият, никак не ще ги нарани; на болнави ще ръце полагат и добре ще имат.
Цариградски 1871: змии ще хващат; […]

Previous Entry

GNT (NA27): ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ τοῦ κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων
НОВ 2007: А онези излезли проповядваха навсякъде, Господ съдействащ и словото потвърждаващ със знаменията следващи.

Цариградски 1871: А те излезоха и проповедваха навсекъде, като съдействуваше Господ и потвърдяваше словото си със знаменията които следваха. Амин.
Протестантски 1940: А те излязоха […]

Next Entry

Архив