Откровение на Йоан 16:10

GNT (NA27): καὶ ὁ πέμπτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη καὶ ἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου НОВ 2007: И петият изля чашата си върху трона на звяра; и стана царството тъмно и хапеха езиците си от болките, Цариградски 1871: И петият ангел изле […]