Евангелието
Нов български превод на Библията

Пролог

This page created февруари 14th 2009

УВОД КЪМ ПИЛОТНОТО ИЗДАНИЕ

Йоан: Hов български превод 2007

Първият новобългарски превод на Четвероевангелието, известен днес с името на своя преводач Петър Сапунов, е завършен преди 180 години. Предшестващите го опити за превод на Библията на говорим български език с благословията на Великотърновския патриарх Иларион и спонсорството на чуждестранни библейски дружества завършват неуспешно.

new-bulgarian-translation-gospel-of-john

Още през 1820 г. Сапунов, с помощта на отец Серафим Искизахаренин, започва работа по новобългарски превод на Новия Завет. Работата по превода напредва, но самото издаване е забавено по финансови причини. Едва след смъртта на Серафим през 1827 г. Сапунов започва отпечатването на тираж от 1200 бройки в Букурещката метрополитска преса с помощта на типографа Матей Бабунов и словослагателя Слав Къньов от Калофер. Второ издание следва през 1833 г., като и в двете Сапунов със съжаление отбелязва желанието да издаде Деяния Апостолски, „но недостатък ми стоя противен“. Въпреки че преводът е завършен, пълно издание на целия Нов Завет никога не се осъществява.

Това е почти всичко, което се знае за този превод, вероятно защото той е направен самостоятелно и не е обявен като успех от никоя от чуждестранните организации, инвестиращи в български превод на Библията. Затова пък преводът на Сапунов остава един автентичен български превод. Да бъде такъв е целта на преводача му, както самият той пише в увода: „на българския язык, който се оупотреблява сега въ Болгарїята“. През 1834 г. представителят на Британското библейско дружество Бенджъмин Баркър в писмо до Лондон ще потвърди: „Сапуновото българско евангелие биде навред разбрано; и макар някои думи в тоя труд и да се различават от думите, които се употребяват в тия места, езикът все пак е такъв, щото може да се разбере от богати и сиромаси“.

Но визията за новобългарски превод на Библията в труда на Сапунов е изпълнена и в много други отношения. Тя остава етнически българска, използваща източния български диалект като следствие на критичен избор, нуждата от който останалите преводачи на Библията ще осъзнаят едва половин век по-късно. Визията на превода е типично българска и от икономически гледна точка, отразявайки състоянието на поробения български народ. Тя е българска дори в личната стратегия за разпространение, която Сапунов предприема между двете издания.

Вероятно за това Четвероевангелието на Сапунов носи ясно българско послание във всеки свой ред, дори в политическия манифест на заглавната страница за освобождаване на България чрез „идването на армията на могъщата империя на цяла Русия“. А и откъде другаде следва да произлиза политическата програма на една християнска държава, ако не от страниците на Библията? Посланието на Сапунов е ясно: цялостно, лично духовно и национално спасение чрез Божието Слово – Библията.

В навечерието на годишнината от превода на Сапунов, настоящото издание цели да продължи изконната българска традиция за истинското значение на Божието Слово, непроменено от културни динамики и религиозни канони, предадено на говоримия български език. Ако е вярно, че националното съживление и църковната реформация започват от превода на Библията на говоримия език, то всеки превод поставил си такава висока цел е длъжен да предаде Божието Слово, не така както биха сметнали за правилно преводачите, а така както е сметнал за нужно сам Бог.

Настоящият Нов Български превод следва буквално критичното издание на гръцкия Нов Завет Nestle-Aland 26-27, прототипното издание на Nestle-Aland 28 и UBS 4. Методологията на превода включва:

1. Буквален превод на български език, който обикновените интерлиниарни версии не могат напълно да предадат.

2. Запазване на словореда на оригиналния текст, освен когато е граматически невъзможно.

3. Запазване на старогръцките граматически форми, както и еврейски и арамейски лингвистични особености на текста.

4. Запазване на частите на речта и глаголните времена на оригинала.

5. Квадратните скоби [ ] следват апаратуса на Nestle-Aland и маркират вариантни думи от различните ръкописи.

6. Италик или наклонен шрифт е използван, за да отбележи спомагателни лингвистични елементи (като двоен негатив), които могат да бъдат предадени само чрез динамични еквиваленти.

7. Останалите маркировки в текста са обяснение с бележки под линия.

Д-р теол. Доний К. Донев

Рождество, 2007

КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ

Йоан: Евангелието, Посланията и Апокалипсис

Hов български превод от Nestle-Aland 27/28 с критически апаратус

текстов коментар и бележки по превода

Тази малка книга носи едно голямо послание: време е за нов български превод на Библията, вярно и точно преведен от оригинала. Работата по нея отне 12 години – от есента на 1996 г., която бележи нова епоха в историята на българската Библия с нейното интернетно издание Bibliata.com.

gospel-of-john-new-bulgarian-translation21

Но колкото и да ми се иска, тя съвсем не е мое авторство. Мои са само преводът, разсъжденията и преживяването на този древен текст, записан от най-младия сред дванадесетте Христови ученици – апостол Йоан. Двадесет века по-късно написаното Слово продължава да говори за спасение по благодат чрез Божията милост, след което ние никога вече не можем да останем същите. Нашата лична история, свързана с преживяването на Неговото присъствие, става част от Неговата история и е неоспоримо свидетелство за личната ни среща с Бога.

Тази малка книга първо ще реформира съзнанието на читателя – от убеждението, че това не е Библията, която сме чели някога, до осъзнаването, че онова, което сме чели преди, не е бил коректният текст на Библията. Второ, тя ще информира за всичко, което е било променено, перифразирано или пропуснато в ревизиите на българската Библия. Трето и най-важно – тази малка книга ще трансформира съзнанието на читателя в един нов контекст, в който на превода на библейския текст отново е погледнато откровено и отговорно.

Словото е достатъчно просто, за да бъде разбрано от всеки мъж, жена или дете, и достатъчно съвършено, за да промени курса на времето и да направи от грешника Христов ученик. Ето защо, където и да отидем, каквито и да станем, каквото и да постигнем, ние винаги се връщаме към Словото. В него е нашата идентичност, нашата сила и нашата надежда за вечността. В него е нашата история.

Д-р теол. Доний К. Донев

Вeликден, 2008


1. За превъзходството на NA 28 над Textus Receptus

2. За теорията на превода

3. За давността на  NA 28

4. Опасността от превод по смисъл

Главната опасност при превеждане по смисъл е имено загуба на смисала на оригиналния текст.

5. Неточността при превеждане по смисъл

6. Какви преводи на българската Библия съществуват?

7. По-важни ревизии на българската Библия

8. Защо е нужен буквален […]

Previous Entry
Next Entry

Архив