Марк 16:17

GNT (NA27): σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς НОВ 2007: А повярвалите тези знамения ще следват: в името Ми демони ще изгонват, езици ще говорят нови, Цариградски 1871: И на тези които поверват ще им споследват тия знамения; с моето име бесове ще изпъждат; нови езици […]