Йоан 21:24

GNT (NA27): οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ ὁ γράψας ταῦτα καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ ἡ μαρτυρία ἐστίν НОВ 2007: Това е ученикът, свидетелстващ за тези и писал тези; и знаем, че истинско неговото свидетелство е. Цариградски 1871: Този е ученикът който свидетелствува за това, който и написа това; и знаем …