Евангелието
Нов български превод на Библията

Откровение на Йоан 16:3

април 21st 2012 in Откровение

GNT (NA27): καὶ ὁ δεύτερος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ καὶ πᾶσα ψυχὴ ζωῆς ἀπέθανεν τὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ
НОВ 2007: И вторият изля чашата си в морето; и то стана кръв като на мъртвец, и всяка душа на живот умря в морето.

Цариградски 1871: И вторият ангел изле чашата си в морето; и стана кръв както на мъртвец, и всека жива душа в морето умре.
Протестантски 1940: Вторият ангел изля чашата си в морето; и то стана кръв като на мъртвец, и всяка жива твар в морето умря.
Православен 1992: Вторият Ангел изля своята чаша в морето; и то стана на кръв, като кръвта на убит човек; и всичко живо в морето измря.
WBTC 2000: Вторият ангел изля купата си в морето и то се превърна в кръв, подобна на кръвта на мъртвец, и всичко живо в морето измря.
ББД 2000: Вторият ангел изля чашата си в морето; и то стана кръв като на мъртвец и всяка жива твар в морето умря.
Верен 2002: И вторият ангел изля чашата си в морето; и то стана като кръв на мъртвец и всяка жива душа в морето умря.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος καὶ ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ
НОВ 2007: И отиде първият и изля чашата си на земята; и стана рана лоша и зла на човеците, имащи белега […]

Previous Entry

GNT (NA27): καὶ ὁ τρίτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων καὶ ἐγένετο αἷμα
НОВ 2007: И третият изля чашата си в реките и изворите на вода; и стана кръв.

Цариградски 1871: И третият ангел изле чашата си в реките и в изворите водни; и станаха кръв.
Протестантски 1940: Третият ангел […]

Next Entry

Архив