Евангелието
Нов български превод на Библията

Откровение на Йоан 16:5

април 23rd 2012 in Откровение

GNT (NA27): καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος δίκαιος εἶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν ὁ ὅσιος ὅτι ταῦτα ἔκρινας
НОВ 2007: И чух ангела на водите, казващ: Праведен Си биващият и билият Ти, Светият, защото така отсъди;

Цариградски 1871: И чух ангела на водите че казваше: Праведен си, Господи, който си, и който си бил, и който си свет, защото си това отсъдил:
Протестантски 1940: И чух ангела на водите да казва: Праведен си Ти, Пресвети, Който си, и Който си бил, загдето си отсъдил така;
Православен 1992: След това чух Ангела на водите да казва: праведен си, Господи, Който си, Който си бил, и Който си свет, задето тъй си отсъдил,
WBTC 2000: И чух ангелът на водите да казва: „Ти, който си и който беше, Святият! Справедлив си, като даваш тези присъди.
ББД 2000: И чух ангела на водите да казва: Праведен си Ти, Пресвяти, Който си и Който си бил, затова че си отсъдил така;
Верен 2002: И чух ангела на водите да казва: Праведен си Ти, Пресвети, който си, и който си бил, затова че си отсъдил така;
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): καὶ ὁ τρίτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων καὶ ἐγένετο αἷμα
НОВ 2007: И третият изля чашата си в реките и изворите на вода; и стана кръв.

Цариградски 1871: И третият ангел изле чашата си в реките и в изворите водни; и станаха кръв.
Протестантски 1940: Третият ангел […]

Previous Entry

GNT (NA27): ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν καὶ αἷμα αὐτοῖς δέδωκας πιεῖν ἄξιοί εἰσιν
НОВ 2007: защото кръв на светии и на пророци проляха, и кръв им Си дал да пият кръв. Заслужили са.

Цариградски 1871: Понеже кръв на светии и на пророци пролеха, и кръв им си дал да пият; защото са достойни за това. […]

Next Entry

Архив