Евангелието
Нов български превод на Библията

Откровение на Йоан 16:6

април 24th 2012 in Откровение

GNT (NA27): ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν καὶ αἷμα αὐτοῖς δέδωκας πιεῖν ἄξιοί εἰσιν
НОВ 2007: защото кръв на светии и на пророци проляха, и кръв им Си дал да пият кръв. Заслужили са.

Цариградски 1871: Понеже кръв на светии и на пророци пролеха, и кръв им си дал да пият; защото са достойни за това.
Протестантски 1940: понеже те проляха кръв на светии и на пророци, то и Ти си им дал да пият кръв. Те заслужават това.
Православен 1992: понеже те проляха кръв на светии и пророци, и Ти им даде кръв да пият: заслужават това.
WBTC 2000: Проляха кръвта на святите хора и пророците, сега им даде да пият кръв. Това заслужават!“
ББД 2000: понеже те проляха кръвта на светии и на пророци, то и Ти си им дал да пият кръв. Те заслужават това.
Верен 2002: понеже те проляха кръвта на светиите и на пророците, Ти си им дал да пият кръв; защото те заслужават това.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος δίκαιος εἶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν ὁ ὅσιος ὅτι ταῦτα ἔκρινας
НОВ 2007: И чух ангела на водите, казващ: Праведен Си биващият и билият Ти, Светият, защото така отсъди;

Цариградски 1871: И чух ангела на водите че казваше: Праведен си, Господи, който си, и който си бил, […]

Previous Entry

GNT (NA27): καὶ ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος ναί κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου
НОВ 2007: И чух от олтара казващ: Да, Господи Боже Всемогъщи, истинни и прави съдбите Ти.

Цариградски 1871: чух друг ангел от олтаря че казваше: Ей, Господи Боже Вседържителю, истинни и праведни са твоите съдби.
Протестантски 1940: И чух […]

Next Entry

Архив