Евангелието
Нов български превод на Библията

Откровение на Йоан 16:7

април 25th 2012 in Откровение

GNT (NA27): καὶ ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος ναί κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου
НОВ 2007: И чух от олтара казващ: Да, Господи Боже Всемогъщи, истинни и прави съдбите Ти.

Цариградски 1871: чух друг ангел от олтаря че казваше: Ей, Господи Боже Вседържителю, истинни и праведни са твоите съдби.
Протестантски 1940: И чух [друг от] олтара да казва: Така, Господи Боже Всемогъщи, истинни и праведни са Твоите съдби.
Православен 1992: И чух другиго да говори от жертвеника: да, Господи, Боже Вседържителю, истински и праведни са Твоите присъди.
WBTC 2000: Тогава чух олтарът да казва: „Да, Господи, Боже Всемогъщ, истинни и правилни са присъдите ти!“
ББД 2000: И чух [друг от] жертвеника да казва: Да, Господи Боже всемогъщи, истинни и праведни са Твоите присъди.
Верен 2002: И чух (друг от) олтара да казва: Да, Господи Боже Всемогъщи, истинни и праведни са Твоите присъди.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν καὶ αἷμα αὐτοῖς δέδωκας πιεῖν ἄξιοί εἰσιν
НОВ 2007: защото кръв на светии и на пророци проляха, и кръв им Си дал да пият кръв. Заслужили са.

Цариградски 1871: Понеже кръв на светии и на пророци пролеха, и кръв им си дал да пият; защото са достойни за това. […]

Previous Entry

GNT (NA27): καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί
НОВ 2007: И четвъртият изля чашата си на слънцето и даде му се да гори човеците с огън.

Цариградски 1871: И четвъртият ангел изле чашата си на слънцето; и даде му се да жеже человеците с огън. […]

Next Entry

Архив