Евангелието
Нов български превод на Библията

Откровение на Йоан 16:8

април 26th 2012 in Откровение

GNT (NA27): καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί
НОВ 2007: И четвъртият изля чашата си на слънцето и даде му се да гори човеците с огън.

Цариградски 1871: И четвъртият ангел изле чашата си на слънцето; и даде му се да жеже человеците с огън.
Протестантски 1940: Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето, на което се позволи да гори човеците с огън.
Православен 1992: Четвъртият Ангел изля чашата си върху слънцето; и даде му се да опалва с огън човеците.
WBTC 2000: четвъртият ангел изля купата си върху слънцето. Разреши се на слънцето да изгаря хората с огън
ББД 2000: четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето, на което бе позволено да изгаря човеците с огън.
Верен 2002: И четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето, на което се даде да гори хората с огън.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): καὶ ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος ναί κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου
НОВ 2007: И чух от олтара казващ: Да, Господи Боже Всемогъщи, истинни и прави съдбите Ти.

Цариградски 1871: чух друг ангел от олтаря че казваше: Ей, Господи Боже Вседържителю, истинни и праведни са твоите съдби.
Протестантски 1940: И чух […]

Previous Entry

GNT (NA27): καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα καὶ ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ τοῦ ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν
НОВ 2007: И изгориха се човеците със жега голяма и похулиха името на Бога, имащият властта над язвите тези, и не се покаяха да отдадат Му слава.

Цариградски 1871: […]

Next Entry

Архив