Евангелието
Нов български превод на Библията

Откровение на Йоан 16:10

април 28th 2012 in Откровение

GNT (NA27): καὶ ὁ πέμπτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη καὶ ἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου
НОВ 2007: И петият изля чашата си върху трона на звяра; и стана царството тъмно и хапеха езиците си от болките,

Цариградски 1871: И петият ангел изле чашата си върх престола на звера; и стана царството му потъмнело; и дъвчеха езиците си от болеж,
Протестантски 1940: Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра; и царството му потъмня, и човеците хапеха езиците си от болки,
Православен 1992: Петият Ангел изля чашата си върху престола на звяра; и царството на тоя се помрачи, и човеците прехапваха езика си от болка
WBTC 2000: Петият ангел изля купата си върху престола на звяра и неговото царство потъна в мрак. Хората си прехапаха езиците от болка,
ББД 2000: Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра; и царството му потъмня и човеците хапеха езиците си от болки,
Верен 2002: И петият ангел изля чашата си върху престола на звяра; и царството му беше помрачено; и хората хапеха езиците си от болка
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα καὶ ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ τοῦ ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν
НОВ 2007: И изгориха се човеците със жега голяма и похулиха името на Бога, имащият властта над язвите тези, и не се покаяха да отдадат Му слава.

Цариградски 1871: […]

Previous Entry

GNT (NA27): καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν
НОВ 2007: и похулиха Бога на небето от болките си и от раните си, и не се покаяха от делата си.

Цариградски 1871: и похулиха Бога небеснаго за болежите си и за струпите […]

Next Entry

Архив