Евангелието
Нов български превод на Библията

Марк 16:18

юли 21st 2014 in Марк

GNT (NA27): καὶ ἐν ταῖς χερσὶν ὄφεις ἀροῦσιν κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλῶς ἕξουσιν
НОВ 2007: [И в ръцете си] змии ще хващат; също смъртоносно нещо ако изпият, никак не ще ги нарани; на болнави ще ръце полагат и добре ще имат.
Цариградски 1871: змии ще хващат; и ако нещо смъртно изпият, нема да ги повреди; на болестни ще възложат ръце и те ще бъдат здрави.
Протестантски 1940: змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.
Православен 1992: ще хващат змии, и, ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди; на болни ще възложат ръце, и те ще бъдат здрави.
WBTC 2000: ще хващат змии с голи ръце и ако изпият нещо отровно, то няма да ги засегне, ще полагат ръцете си върху болни и те ще оздравяват.“
ББД 2000: змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват.
Верен 2002: змии ще хващат, а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да им навреди, на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς
НОВ 2007: А повярвалите тези знамения ще следват: в името Ми демони ще изгонват, езици ще говорят нови,
Цариградски 1871: И на тези които поверват ще им споследват тия знамения; с моето име бесове ще изпъждат; нови езици ще […]

Previous Entry

GNT (NA27): ὁ μὲν οὖν κύριος Ἰησοῦς μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ
НОВ 2007: Така след като Господ Исус говори им, Се възнесе в небето и седна от дясно на Бога.
Цариградски 1871: И тъй Господ, след като им говори, възнесе се на небето и седна от […]

Next Entry

Архив