Евангелието
Нов български превод на Библията

Марк 16:20

юли 23rd 2014 in Марк

GNT (NA27): ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ τοῦ κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων
НОВ 2007: А онези излезли проповядваха навсякъде, Господ съдействащ и словото потвърждаващ със знаменията следващи.

Цариградски 1871: А те излезоха и проповедваха навсекъде, като съдействуваше Господ и потвърдяваше словото си със знаменията които следваха. Амин.
Протестантски 1940: А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.
Православен 1992: Те пък отидоха и проповядваха навсякъде; и Господ им помагаше и подкрепяваше словото с личби, от каквито то се придружаваше. Амин.
WBTC 2000: Учениците му тръгнаха и проповядваха навсякъде, а Господ им помагаше и потвърждаваше посланието със знаменията, които го придружаваха.
ББД 2000: А те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и потвърждаваше словото със знаменията, които ги придружаваха.]
Верен 2002: А те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и потвърждаваше словото със знаменията, които ги придружаваха. Амин.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): ὁ μὲν οὖν κύριος Ἰησοῦς μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ
НОВ 2007: Така след като Господ Исус говори им, Се възнесе в небето и седна от дясно на Бога.
Цариградски 1871: И тъй Господ, след като им говори, възнесе се на небето и седна от […]

Previous Entry

GNT (NA27): βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ
НОВ 2007: И ще нарекат името Му Емануил“ което се превежда: с нас Бог.
Цариградски 1871: Родословието на Исуса Христа, Сина Давидова, сина Авраамова.
Протестантски 1940: Родословието на Исуса Христа, син на Давида, син на Авраама.
Православен 1992: Книга за живота на Иисуса Христа, Син Давидов, Син […]

Next Entry

Архив