Евангелието
Нов български превод на Библията

Матей 28:12

юни 20th 2017 in Матей

GNT (NA27): καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις
НОВ 2007: И събрали се със стареите и също план взели, сребърници достатъчно дадоха на войниците:
Цариградски 1871: И те като се събраха със старейшините, и като се съветваха, дадоха на войните сребро доволно,
Протестантски 1940: И те, като се събраха със старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците доволно пари, и рекоха:
Православен 1992: И тия, като се събраха със стареите и се съветваха, дадоха на войниците доста пари
WBTC 2000: Главните свещеници се срещнаха със старейшините и измислиха план. Те дадоха на войниците голяма сума пари
ББД 2000: А те, след като се събраха със старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците достатъчно пари и казаха:
Верен 2002: А те, след като се събраха със старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците достатъчно пари и казаха:
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα
НОВ 2007: А отивайки си, ето някои от стражата влезли в града разказаха на първосвещениците всички станалите.
Цариградски 1871: А когато те отиваха, ето некои от стражата дойдоха в града, и известиха на първосвещениците, всичко що бе станало. […]

Previous Entry

GNT (NA27): λέγοντες εἴπατε ὅτι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων
НОВ 2007: казващи: Кажете, че учениците Му нощя влезли откраднаха Го от нас заспали.
Цариградски 1871: и думаха им: Речете че учениците му дойдоха през нощ и го откраднаха, когато ние спехме.
Протестантски 1940: Кажете, че учениците Му дойдоха през нощта и Го […]

Next Entry

Архив