Евангелието
Нов български превод на Библията

Матей 28:13

юни 21st 2017 in Матей

GNT (NA27): λέγοντες εἴπατε ὅτι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων
НОВ 2007: казващи: Кажете, че учениците Му нощя влезли откраднаха Го от нас заспали.
Цариградски 1871: и думаха им: Речете че учениците му дойдоха през нощ и го откраднаха, когато ние спехме.
Протестантски 1940: Кажете, че учениците Му дойдоха през нощта и Го откраднаха, когато ние спяхме.
Православен 1992: и рекоха: кажете, че учениците Му дойдоха нощем и Го откраднаха, когато ние спяхме,
WBTC 2000: и им заръчаха: „Кажете на хората, че учениците му са дошли през нощта и са откраднали тялото му, докато сте спали.
ББД 2000: Кажете, че учениците Му дойдоха през нощта и Го откраднаха, когато ние спяхме.
Верен 2002: Кажете: Учениците Му дойдоха през нощта и Го откраднаха, когато ние спяхме.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις
НОВ 2007: И събрали се със стареите и също план взели, сребърници достатъчно дадоха на войниците:
Цариградски 1871: И те като се събраха със старейшините, и като се съветваха, дадоха на войните сребро доволно,
Протестантски 1940: И те, като се събраха със […]

Previous Entry

GNT (NA27): καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν
НОВ 2007: И ако се чуе това на управителя, ние ще уверим го и вас безгрижни ще направим.
Цариградски 1871: И ако се чуе това пред управителя, ние ще го убедим, и ще сторим вие да немате грижа.
Протестантски 1940: И […]

Next Entry

Архив