Евангелието
Нов български превод на Библията

Матей 28:14

юни 22nd 2017 in Матей

GNT (NA27): καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν
НОВ 2007: И ако се чуе това на управителя, ние ще уверим го и вас безгрижни ще направим.
Цариградски 1871: И ако се чуе това пред управителя, ние ще го убедим, и ще сторим вие да немате грижа.
Протестантски 1940: И ако слух за това стигне до управителя, ние ще го убедим, а вас ще направим да нямате грижа.
Православен 1992: и ако за това стигне слух до управителя, ние ще уталожим гнева му, и вас ще избавим от грижи.
WBTC 2000: Ако губернаторът чуе за това, ще го убедим, че сте невинни и ще ви избавим от неприятности.“
ББД 2000: И ако слухът за това стигне до управителя, ние ще го убедим, а вас ще направим да нямате неприятности.
Верен 2002: И ако за това стигне слух до управителя, ние ще го убедим и ще направим така, че вие да нямате неприятности.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): λέγοντες εἴπατε ὅτι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων
НОВ 2007: казващи: Кажете, че учениците Му нощя влезли откраднаха Го от нас заспали.
Цариградски 1871: и думаха им: Речете че учениците му дойдоха през нощ и го откраднаха, когато ние спехме.
Протестантски 1940: Кажете, че учениците Му дойдоха през нощта и Го […]

Previous Entry

GNT (NA27): οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας
НОВ 2007: А тези взели сребърниците направиха като бяха научени и се разнесе словото това от юдеи до [ден] днешен .
Цариградски 1871: И те като взеха парите, сториха както беха научени. И разчу се това […]

Next Entry

Архив