Евангелието
Нов български превод на Библията

Матей 28:15

юни 23rd 2017 in Матей

GNT (NA27): οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας
НОВ 2007: А тези взели сребърниците направиха като бяха научени и се разнесе словото това от юдеи до [ден] днешен .
Цариградски 1871: И те като взеха парите, сториха както беха научени. И разчу се това слово между Юдеите даже и до днес.
Протестантски 1940: Те, прочее, взеха парите, и постъпиха както бяха научени. И това що те казаха се разнесе между юдеите, и продължава даже и до днес.
Православен 1992: А те взеха парите и постъпиха, според както бяха научени. И тая мълва се носи между иудеите доднес.
WBTC 2000: Войниците взеха парите и направиха така, както им бе наредено. И така, тази история се разнесе сред юдеите и до ден днешен продължава да се разказва.
ББД 2000: А те взеха парите и постъпиха, както бяха научени. И това, което те казаха, се разнесе между юдеите и продължава даже и до днес.
Верен 2002: И те взеха парите и постъпиха, както бяха научени. И това, което те казаха, се разнесе между юдеите и продължава и до днес.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν
НОВ 2007: И ако се чуе това на управителя, ние ще уверим го и вас безгрижни ще направим.
Цариградски 1871: И ако се чуе това пред управителя, ние ще го убедим, и ще сторим вие да немате грижа.
Протестантски 1940: И […]

Previous Entry

GNT (NA27): οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
НОВ 2007: А единайсетте ученика отидоха в Галилеята, на планината където заповяда им Исуса.
Цариградски 1871: А единадесетте ученици отидоха в Галилея, на гората дето им заръча Исус.
Протестантски 1940: А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на бърдото, гдето […]

Next Entry

Архив