Евангелието
Нов български превод на Библията

Матей 28:18

юни 26th 2017 in Матей

GNT (NA27): καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς
НОВ 2007: И дошъл Исуса каза им казвайки: Даде Ми се всяка в небе власт и на земята.
Цариградски 1871: И пристъпи Исус та им говори и рече: Даде ми се всяка власт на небето и на земята.
Протестантски 1940: Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.
Православен 1992: И като се приближи Иисус, заговори и им рече: даде Ми се всяка власт на небето и на земята.
WBTC 2000: Тогава Исус се приближи до тях и каза: „Дадена ми е цялата власт в небето и на земята.
ББД 2000: Тогава Исус се приближи към тях и им каза: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.
Верен 2002: Тогава Иисус се приближи към тях и им говори, като каза: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν οἱ δὲ ἐδίστασαν
НОВ 2007: И видели Го поклониха [се], а тези [се] съмняваха.
Цариградски 1871: И като го видеха, поклониха му се; а некои се усъмниха.
Протестантски 1940: И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.
Православен 1992: и като Го видяха, поклониха Му се; а някои се […]

Previous Entry

GNT (NA27): πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος
НОВ 2007: Отишли така, научете всички езичниците, кръщавайте в името на Отца и Сина и Светия Дух,
Цариградски 1871: Идете прочее научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светаго […]

Next Entry

Архив