Евангелието
Нов български превод на Библията

Матей 28:19

юни 27th 2017 in Матей

GNT (NA27): πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος
НОВ 2007: Отишли така, научете всички езичниците, кръщавайте в името на Отца и Сина и Светия Дух,
Цариградски 1871: Идете прочее научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светаго Дух;
Протестантски 1940: Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,
Православен 1992: И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа,
WBTC 2000: Затова идете при всички народи и ги направете мои ученици, като ги кръщавате в името на Отца и Сина, и Святия Дух.
ББД 2000: Идете и научете всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух,
Верен 2002: И така, идете, правете ученици всичките народи и ги кръщавайте в Името на Отца и Сина и Светия Дух,
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς
НОВ 2007: И дошъл Исуса каза им казвайки: Даде Ми се всяка в небе власт и на земята.
Цариградски 1871: И пристъпи Исус та им говори и рече: Даде ми се всяка власт на небето и на земята. […]

Previous Entry

GNT (NA27): διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος
НОВ 2007: Поучавайки ги да пазят всички колкото заповядах ви и ето аз с вас съм всичките дни до свършека на века.
Цариградски 1871: и учете ги да пазят всичко що съм ви […]

Next Entry

Архив