Евангелието
Нов български превод на Библията

Матей 28:20

юни 28th 2017 in Матей

GNT (NA27): διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος
НОВ 2007: Поучавайки ги да пазят всички колкото заповядах ви и ето аз с вас съм всичките дни до свършека на века.
Цариградски 1871: и учете ги да пазят всичко що съм ви заповедал; и ето, аз съм с вас през всичките дни, до скончанието на века. Амин.
Протестантски 1940: като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].
Православен 1992: и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин.
WBTC 2000: Учете ги да изпълняват всичко, което съм ви заповядал. И помнете: аз ще бъда винаги с вас до края на света.“
ББД 2000: като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, Аз съм с вас през всички дни до края на времето.
Верен 2002: като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. (Амин.)
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος
НОВ 2007: Отишли така, научете всички езичниците, кръщавайте в името на Отца и Сина и Светия Дух,
Цариградски 1871: Идете прочее научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светаго […]

Previous Entry

Архив