Откровение на Йоан 12:2

GNT (NA27): καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα καὶ κράζει ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν НОВ 2007: И бременна биваща и викаше боляща и мъчеща се да роди. Цариградски 1871: И тя бе непраздна, и викаше от болезни, и мъчеше се да роди. Протестантски 1940: Тя бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. […]