Евангелието
Нов български превод на Библията

Кръгла маса

This page created юни 3rd 2008

1. За превъзходството на NA 28 над Textus Receptus

2. За теорията на превода

3. За давността на  NA 28

4. Опасността от превод по смисъл

  • Главната опасност при превеждане по смисъл е имено загуба на смисала на оригиналния текст.

5. Неточността при превеждане по смисъл

6. Какви преводи на българската Библия съществуват?

7. По-важни ревизии на българската Библия

8. Защо е нужен буквален превод на Библията?

  • Формирането на езика в контекст на постмодернизъм
  • Поп-културна парадигма vs. Библейска парадигма
  • Наличието на множество ревизии на оригиналния превод, всяка от която представлява още една стъпка на отделяне от оригинала на Библията.
  • Опасност от доктринални промени следствие културни и социални влияния.
  • Възстановяване на оригиналния тескт на Библията

9. Нуждата от избор между леснота на четене и точност на превода

10. Грешки в хипотезата „литературен превод“ („динамичен еквивалент“, „варантен превод“ или „превод по смисъл“) в частност при превеждане от гръцки на български


УВОД КЪМ ПИЛОТНОТО ИЗДАНИЕ
Йоан: Hов български превод 2007

Първият новобългарски превод на Четвероевангелието, известен днес с името на своя преводач Петър Сапунов, е завършен преди 180 години. Предшестващите го опити за превод на Библията на говорим български език с благословията на Великотърновския патриарх Иларион и спонсорството на чуждестранни библейски дружества завършват неуспешно.

Още през 1820 г. Сапунов, с […]

Next Entry

Архив