Йоан 1:3

GNT (NA27): πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν НОВ 2007: Всичко чрез Него стана и без Него не стана ни едно. Което стана Цариградски 1871: Всичко чрез него стана; и което е станало, нищо без него не стана. Протестантски 1940: Всичко това чрез Него стана; и без Него не …