Йоан 1:2

GNT (NA27): οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν НОВ 2007: Този бе в начало при Бога. Цариградски 1871: То в начало бе у Бога. Протестантски 1940: То в начало беше у Бога. Православен 1992: То беше в начало у Бога. WBTC 2000: Словото беше с Бога в началото. ББД 2000: То в начало беше …