Йоан 1:1

НОВ 2007: В начало бе Словото; и Словото бе при [ref]При Бога, в присъствието на Бога или лице в лице с Бога, а не у Бога или в Бога.[/ref] Бога[ref]Августин коментира присъствието и липсата на опр. чл. в комбинация с думата „Бог” както в Йн. 1:6, 13; 3:2, 21; 13:3; 16:30. В някои случаи, Йоан …