Марк 16:19

GNT (NA27): ὁ μὲν οὖν κύριος Ἰησοῦς μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ НОВ 2007: Така след като Господ Исус говори им, Се възнесе в небето и седна от дясно на Бога. Цариградски 1871: И тъй Господ, след като им говори, възнесе се на небето и седна …