1 Йоан 1:1

GNT (NA27): ὃ ἦν ἀπ’ ἀρχῆς ὃ ἀκηκόαμεν ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς НОВ 2007: Което е било отначало, което сме чули, което сме видели с очите си, което наблюдавахме и ръцете ни докоснаха, за Словото на живота, – Цариградски 1871: Това което …