1 Йоан 5:19

GNT (NA27): οἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμεν καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται НОВ 2007: Знаем, че от Бога сме и светът цял в лукавия лежи. Цариградски 1871: Знаем че сме от Бога; и целий свет в лукаваго лежи. Протестантски 1940: Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в …