1 Йоан 5:18

GNT (NA27): οἴδαμεν ὅτι πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ οὐχ ἁμαρτάνει ἀλλ’ ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ θεοῦ τηρεῖ αὐτόν καὶ ὁ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ НОВ 2007: Знаем, че всеки родил се от Бога не съгрешава; но роденият от Бога пази себе си, и лукавият не го докосва. Цариградски 1871: Знаем че всеки роден …