2 Йоан 1:13

GNT (NA27): ἀσπάζεταί σε τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς ἐκλεκτῆς НОВ 2007: Поздравяват те децата на твоята избрана сестра. Цариградски 1871: Поздравяват те чадата на избраната твоя сестра. Амин. Протестантски 1940: Поздравяват те чадата на твоята избрана сестра. Православен 1992: Поздравяват те чедата на избраната твоя сестра. Амин. WBTC 2000: Поздравяват те децата на …