1 Йоан 5:21

GNT (NA27): τεκνία φυλάξατε ἑαυτὰ ἀπὸ τῶν εἰδώλων НОВ 2007: Дечица, пазете се от идоли. Цариградски 1871: Чадца, пазете себе си от идоли. Амин. Протестантски 1940: Дечица, пазете себе си от идоли. Православен 1992: Чеда, пазете себе си от идолите. Амин. WBTC 2000: Дечица, пазете се от лъжливи богове! ББД 2000: Деца, пазете себе си …