2 Йоан 1:12

GNT (NA27): πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν οὐκ ἐβουλήθην διὰ χάρτου καὶ μέλανος ἀλλὰ ἐλπίζω γενέσθαι πρὸς ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν πεπληρωμένη ᾖ НОВ 2007: Имайки много да ви пиша не исках с хартия и мастило, но надявах се да дойда при вас и уста с уста да говоря, за …