2 Йоан 1:11

GNT (NA27): ὁ λέγων γὰρ αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς НОВ 2007: защото казващият здравей на такъв, участва в злите му дела. Цариградски 1871: Защото който го поздравява бива участник в неговите зли дела. Протестантски 1940: защото който го поздравява, става участник в неговите зли дела. Православен 1992: защото, който го поздравява, …