3 Йоан 1:1

GNT (NA27): ὁ πρεσβύτερος Γαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ НОВ 2007: Стареят до Гай възлюбения, когото аз обичам в истина. Цариградски 1871: Аз Старец възлюбленому Гаию, когото наистина любя: Протестантски 1940: От Презвитера до любезния Гаий, когото любя; Православен 1992: Аз, старецът – до възлюбения Гаия, когото истински обичам. WBTC 2000: От …