3 Йоан 1:13

GNT (NA27): πολλὰ εἶχον γράψαι σοι ἀλλ’ οὐ θέλω διὰ μέλανος καὶ καλάμου σοι γράφειν НОВ 2007: Имах много да ти пиша, но не искам с мастило и перо да ти пиша; Цариградски 1871: Много имах да пиша, но не ща да ти пиша с мастило и перо; Протестантски 1940: Имах много да ти пиша, …