Йоан 21:23

GNT (NA27): ἐξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει ἀλλ’ ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι τί πρὸς σέ НОВ 2007: Така излезе тази дума между братята, че този ученик не умира. А не му каза Исус, че не …